UPPSALA KYRKA

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

DIPTYK I OCH III

GAMLA UPPSALA KYRKA

PUBLIC ART

DESIGN: MÅRTENSSON

Mårtenssons idé har varit att de textila verk Diptyk I och II tillsammans låta ornamenten i målningarna fortsätta över i textiliernas väv i ett varptryck, varvid verkets mönster har tryckts på varpen och sedan handvävts.

Diptyk I, som hänger till vänster om dörrarna under orgelläktaren, har givits en vävd tredimensionell veckad våd. Över den veckade väven löper ett band som tar upp kyrkorummets väggmålningar.

Med ”Diptyk II” har hon valt att gestalta kyrkobyggnadens historia. De tre bilderna visar kyrkan som den såg ut dels under vikingatiden, fram till år 1250 och slutligen dagens kyrka som den sett ut sedan senmedeltiden.

 

Färgerna är nedtonade och samspelar med kyrkans egna färger och material. Materialen i verken är lingarn och ullvadd. Garnet är handfärgat. Utsmyckningen är utförd av HV Ateljé i Stockholm.

 

Mårtensson's idea has been that the textile works Diptych I and II together allow the ornaments in the paintings continue over in the textiles woven in a warp pressure, the plant design has been printed on the warp and then hand woven.

Diptych I, hanging to the left of the doors in the organ loft, has been given a three-dimensional woven pleated curtain. Over the pleated fabric runs a band that takes up church provides murals.

By "Diptych II", she has chosen the liturgical history of the building. The three images show the church as it appeared partly in the Viking Age, until the year 1250 and finally today's church as it has appeared since the late Middle Ages.

 

The colors are dimmed and interact with the church's own colors and materials. The materials in the works is linen and wool wadding. The yarn is hand dyed. The decoration is made of HV Studio in Stockholm.