SVENSKT TENN

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

SVENSKT TENN

2002 blev Barolo och Mårtensson på var sitt håll inbjudna att medverka i projektet Nytt Svenskt Tenn inför Estrid Ericssons 80-års jubileum. Tio formgivare skulle göra något i tenn eller med inslag av tenn då det var det material som Estrid Ericsson en gång i tiden började arbeta med. Det var i det här projektet Barolo och Mårtensson lärde känna varandra vilket ledde till att de några år senare började arbeta tillsammans. 2003 presenterades alla föremål på en jubileumsutställning på Svenskt Tenn på Strandvägen i Stockholm. Därefter turnerade flera av delarna vidare på utställningar runt om i världen.

 

Nedan visas en del av MÅRTENSSON's väggpanel i där metallspill har vävts in. Mårtensson lät göra två väggpaneler unikt för Svenskt Tenn. Strax därunder visas en av BAROLO's skålar i serien Pierce. Skålar i gjutet stengods i två storlekar som fick gjutna ringar i tenn. Två skålar fick ett pärlband i tenn. Finns representerade bland annat på Regeringskansliet och erhöll Elle Deco Award 2004.

 

In 2002 Barolo and Martensson was invited to participate in the project New Swedish Pewter celebrating the 80th anniversary of Estrid Ericsson. Ten designers were invited to work with pewter or with elements of pewter as it was the material Estrid Ericsson once began to work with. In this project Barolo and Martensson got to know each other, which later led to the collaboration.

 

The project New Swedish Pewter was presented in 2003 at the anniversary exhibition at Swedish Tenn on Strandvägen in Stockholm.

 

In the picture below you see MÅRTENSSON 's wall panel in which waste pewter has been woven into the weave. Mårtensson made three unique wall panels for Swedish Tenn and a lamp with unique shades. On the next image you see one of BAROLO 's bowls from the Pierce series. The ceramic bowls are made in two sizes with pewter rings.

 

MÅRTENSSONS lampor med tennfot och unikt vävda lampskärmar. Den ena med invävt metallspill och den andra med påsydda tennreliefer av djur från Svenskt Tenns arkiv.

 

MÅRTENSSON pewter lamp with unique woven lampshades. One woven with pewter waste and the other with pewter reliefs of animals from the archives of Swedish Tenn.

Brickbordet Sunday Morning ritades

av BAROLO och MÄRTA FRIMAN för Svenskt Tenn 2005. Inköpt av Nationalmuseum.

 

Tray table Sunday Morning was designed

by BAROLO and MÄRTA FRIMAN for Svenskt Tenn in 2005. Represented at Nationa Museum