STILLER PROJECT

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

STILLER - LJUDABSORBENT

Mårtenssons kollektion spänner över hela spektret från textil metervara till konstnärlig utsmyckning. Textilierna förbättrar ljudmiljön i ett rum och vänder sig till de yrkeskårer som arbetar med nybyggnation och restaurering av miljöer som ställer höga krav på estetik och kvalitativ ljudmiljö. Av textilierna i kollektionen vävdes fyra som metervara av Kinnasand AB. Materialet i den större textilien är Trevira CS och aramid. Den mindre utställda textilien är handvävd av Handarbetets Vänner. Materialen är ull, papperssnören och viskos. Mårtenssons vision är att det textila materialet bör ges möjlighet till en delaktighet i rummet, med en förankrad rumslig funktion där det tillför både estetiska och funktionella kvaliteter. I arkitekturen skulle materialet kunna tillföra styrka, sprödhet, värme och bredda våra sinnens upplevelse av texturer, ytor, material och nyansrikedom och få en rikare arkitektonisk upplevelse.

 

STILLER - A SOUND ABSORBANT TEXTILE

Mårtensson's collection spans the entire spectrum of the textile piece goods for artistic decoration. The items will improve the acoustic environment of a room and caters to the practitioners involved with construction and restoration of environments with high demands on aesthetics and quality of the sound environment. Of the fabrics in the collection were woven four per meter of Kinnasand AB. The material in the larger fabric is Trevira CS and aramid. The smaller denominated fabric is hand-woven by the Friends. The materials are wool, paper yarn and viscose. Mårtensson's vision is that the textile material should be entitled to a participation in the room, with an anchored spatial function which adds both aesthetic and functional qualities. In architecture, the material could bring strength, brittleness, heat and broaden our senses experience of textures, surfaces, materials and nuances and get a richer architectural experience.