ST:GÖRAN

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

PATOLOGEN, ST:GÖRANS HOSPITAL

Uppdraget var att gestalta två visningsrum för ett sista avsked av avlidna i samband med visning för de anhöriga. I ett av rummen utför de anhöriga tvagning av den avlidne. Mårtenssons vision var en glänta i skogen, där en lågt stående sols strålar letar sig ner genom lövverk och trädstammar. Ljuset som glimmar mellan och bakom träden ger en känsla av frid och inre ro, en bild av djup och rymd. Den konstnärliga utsmyckningen skall tillföra en känsla av värdighet.

Materialen i utsmyckningen är slaget rep av hampa, stavar av ask och mässing, samt vit textil. Hampan knypplas till våder i mönster för att gestalta känslan av lövverk ställt mot ask- och mässingsstavarnas stammar. Utsmyckningen löper längs två väggar i rummet för att förnimma en känsla av att vara omfamnad och trygg. I visningsrummet för tvagning byts de vattenkänsliga hampa-materialet i gestaltningen till plexiglasskivor med bilder av knypplade rep samt trästavarna till plexiglasstänger.

 

The department of pathology, St. Göran Hospital

The assignment was to create two rooms for a final farewell to the deceased. In one of the rooms the family should be able to perform ablution of the deceased.

Mårtensson's artistic vision was a clearing in the forest, where the sunlight shines through the foliage of trees. The light gleams between and behind the trees and gives a sense of peace and inner calm. An image of depth and space. The artistic piece will add a sense of dignity. The materials are hemp, ash, brass, and white fabric. Mårtensson has made a bobbin lace of hemp. The art work hungs along two walls of the room to give a feeling of being embraced. In room for ablution the materials are plexiglass and brass.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test hanging

Above: the room for ablution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details of lace