ROTUNDAN PROJECT

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

HORISONT

KONSTNÄRLIG GESTALTNING ROTUNDAN

KUNGLIGA OPERAN

THE SWEDISH OPERA HOUSE

DESIGN: MÅRTENSSON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotundan

Rotundan är ritad av Peter Celsing och Nils Tesch och byggdes 1955-61 som en tillbyggnad ovanpå det som idag är Café Opera och används idag som bland annat scen, övningslokal och festvåning. Det ställer stora krav på rummets akustiska egenskaper. Kungliga Operan utryckte önskemål om att Rotundan skulle ges så stor akustisk flexibilitet som möjligt för att kunna tillgodose Hovkapellets skiftande behov. De variabler som står till buds för att åstadkomma detta är rummets akustikpaneler samt den konstnärliga textila gestaltningen. Rotundan är ett nära nog runt rum och vilket vetter ut mot Kungsträdgården.

 

The Rotunda

Rotundan, designed by Celsing and Nils Tesch was built 1955-61 as an extension on top of the Café Opera and operates as a scene, rehearsal room and banquet room. This means a demand of flexibility on the room's acoustic. The Royal Opera demanded as much flexibility regarding the acoustic qualities of the room as possible to meet the changing needs of the Royal Orchestra Hovkapellet. The Rotunda is an almost circular room, which looks out onto Kungsträdgården.

MÅRTENSSON har valde att arbeta med en oändlig horisontlinje som löper runt rummet och förstärker dess runda form. Horisontens vindlande tecknade linjer förändras, förtätas och klingar av likt ett musikstycke som aldrig tystnar. Linjens språk andas ljudfrekvenser.

 

Den textila utsmyckningen består av 5 delar

- Akustikdraperier som löper längs väggarna som kan dras åt sidorna då rummets akustik måste regleras

- Transparenta gardin som löper framför fönstret som kan dras åt sidorna

- Mörkläggningsgardinen soma döljs i 2 stackningsbås då den inte används

- Sex stycken vertikala textila paneler (för låga frekvenser) som hänger med distans framför den gamla fasaden. Dessa går att skjuta åt sidorna på vardera sidan om scenöppningen

- Ridån

 

MÅRTENSSON has chosen to work with an infinite horizon line that runs around the room and enhances the circular shape of the room. The winding lines of the horizon changes, condense and fade like music that never ends. The painted lines are like sound frequencies.

The textile decoration consists of 5 parts

- The acoustic curtains hang along the walls. These curtains can be pulled to the side when the acoustics of the room must be regulated.

- A transparent curtain hang in front of the window. It can be pulled to the side.

- Blackout curtains (hidden behind the wall when not in use.)

- Six vertical textile panels (for low frequencies) hang with a distance from the old facade. These can be pulled to the sides of the stage opening

- The stage curtain

 

Det textila materialet har en matt lyster. Mot detta kommer horisontlinjens mönster att teckna sig som broderier och tryck i mörkare kontrastfärger. Horisontlinjen är i botten tryckt på det textila materialet, men på de sex vertikala panelerna som hänger framför den gamla fasaden förstärks och intensifieras mönstret med broderier. Variationerna i glansvärdet mellan broderi och ullmaterialets matthet skapar en intressant spänning. Broderierna löper även längs med akustikdraperierna, men här klingar de gradvis av, så att de övergår i endast tryck. Framför det välvda fönsterpartiet hänger en transparent gardin där horisontlinjen fullföljs med ett tryck. De vertikala panelerna har en cerise baksida som kastar sin färg på fasaden och hänger med mellanrum så att fasaden anas emellan.

 

The textile material has a matt luster. Against this matt luster, the horizon line subscribes as embroideries and prints in a darker contrast color.