PUBLICATIONS

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

PUBLICATIONS:

Publications we participate in:

 

BEHIND THE SCENES

 

17 DESIGNERS

 

MODERNT SVENSKT TENN

 

FORM MAGAZINE

 

NORDIC DESIGNERS

 

 

 

 

Brave New Production handlar om konstindustrins uppgång och fall, hur estetik påverkas av ekonomi och hur vi värderar objekt utifrån hur, var och av vem vi tror de är gjorda av. Är kurslitteratur på Textilhögskolan, Borås och på Keramik & Glas, Konstfack. Går att köpa via vår webshop och i bokhandeln Konst-ig.

 

Brave New Production is about the rise and fall of art industry, how aesthetics is influenced by the economy and how we value objects based on how, where and by whom we believe they are made. The book is course literature at the textile department at the University of Borås and the Ceramics & Glass, Konstfack. It is possible to purchase the book in our online shop and in the Konst-ig bookstores.

Brave Magazine #2 är en fristående fortsättning av boken ovan och kommerur projektet: NO INNOCENT OBJECTS. I form av ett magasin har projektet lämnat konstindustrin och går djupare in i frågor som vad som döljer sig bakom etiketten Made In, hur vi värderar människorna bakom produkterna och hur världsekonomin påverkar produktionen. Det finns inga oskyldiga objekt – de bär alla på en tyst vittnesbörd. Flera har bidragit till artiklar och bilder, bland andra: Susanne Helgeson, Lena Nilsson, Julia Hederus, Tove Dreiman. Säljs via vår webshop och i bokhandeln Konst-ig.

 

Brave Magazine #2 is an independent continuation of the book above and emerges from the project: NO INNOCENT OBJECTS. In the format of a magazine, the project has left the arts industry and goes deeper into questions like what is hidden behind the label ”Made in”and how do we value the people behind the products and how the global economy affects production? There are no innocent object - they all carry a silent testemony. Many people have contributed to the articles and images, among others: Susanne Helgeson, Lena Nilsson, Julia Hederus, Tove Dreiman. Sold in our webshop and in the Konst-ig bookstores.