NEW BRAVE PROD

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

NEW BRAVE PRODUCTION

Under masterarbetet på Keramik & Glas på Konstfack, började det arbetet som kommit att bli tongivande för Barolo. Ett arbete som resulterade essän "Brave New Production" och gestaltades i form av en serie produkter och objekt i porslin. Det handlar om varför den en gång så framgångsrika konstindustrin i Sverigebara är i spillror idag. Om hur det påverkar vår syn på och värderingar kring produkter och bakomliggande faktorer. Essän kom ut i form av en bik som finns att köpa på bokhandeln Konstig och som används i undervisningen på Konstfack och Textilhögskolan i Borås. Senare utvecklades projektet under namnet No Innocent Objects.

 

In the master work of Ceramics and Glass at Konstfack, began the work that has become influential for Barolo. This work has resulted the essay "Brave New Production" and was depicted in the form of a series of products and objects in porcelain. It's about why the once successful art & carft industry in Sweden only exist in shambles today. About how it affects our vision and values ​​regarding products and underlying factors. The essay was published in and is available for purchase at the bookstore Konst-ig and used in teaching at the Konstfack and School of Textiles in Borås. Later developed the project under the name No Innocent Objects.

(R)Evolutionary Production

Best Before Date

Making Easy Complicated - Anti Rationalization