KLÄSSBOLS

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

KLÄSSBOLS LINNEVÄVERI

Samarbetet med Klässbols Linneväveri började 2001 då BAROLO ritade möntret Herr Ask för dem. Det har blivit en omtyckt storsäljare och för några år sedan kompletterades den med Fru Embla. BAROLO/MÅRTENSSON har ritat Gåsöga som är ett samarbetsprojekt mellan Iris Hantverk och Klässbols Linneväveri. Att arbeta med Klässbols Linneväveri är som formgivare en ynnest. Det är något så ovanligt som en konstindustri som nu i femte generationen är ett välmående företag med all produktion förlagd i ursprungsorten Klässbol i Värmland. De är en familj som vet hur man kombinerar affärskunnande, hantverkskunnande och långsiktighet. Något som många företag skulle kunna lära sig av. Som formgivare har man ett stort förtroende och respekt för företaget liksom de har mot formgivarna. Företaget har samarbetat med stora formgivare som Astrid Sampe, de är också representerade med textil på Nobelfesten samt i de flesta svenska och norska ambassader runt om i världen.

 

THE WEAVING MILL KLÄSSBOLS LINNEVÄVERI

The cooperation with Klässbols Linneväveri began in 2001 when BAROLO designed the pattern Mr. Ash for them. Mr Ash is a popular bestseller. A few years ago it was accompanied by Mrs. Embla.

BAROLO / MÅRTENSSON have designed Gåsöga which is a collaboration between Iris Crafts and Klässbols Linneväveri. For a designer, working with Klässbols Linneväveri is a favor. The thriving fifth generation company still has the production located in the origin place of Klässbol in Värmland. The owner family knows how to combine business knowledge, craftsmanship and sustainability. As a designer you feel trusted and respected. The company has collaborated with many designer, among others Astrid Sampe. Klässbols is represented with textiles at the Nobel ceremonies as well as in most Swedish and Norwegian embassies around the world.

Gåsöga i ny tappning. Ett samarbete mellan Barolo/Mårtensson, Iris Hantverk och Klässbols Linneväveri. Rapporten är 160 cm lång och är i sin fulla längd som löpare. När handdukar klipps hamnar mönstret slumpmässigt och ger helt egna variationer av handdukar.

 

The swedish classic Gåsöga in a modern way. A collaboration between Barolo/Mårtensson, Iris Crafts and Klässbols Linneväveri. The report is 160 cm tall and is in its full length runners. When towels are cut harbors pattern is randomly selected and fully own variations of towels.