KAROLINSKA

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

HAVSBAND - KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET MONOKAMMAREN, SOLNA

Mårtensson ville skapa bilder som likt fönster öppnar sig mot en annan värld. Utsmyckningen består av fyra verk på skärmväggar samt 5 verk som är placerade längs väggen i korridoren som löper genom avdelningen. De fyra skärmväggarna består av tre sektioner vardera. I bilderna/målningarna har hon valt att integrera elementen vatten, vind och jord, så att bilderna likt öar med omgivande hav ger rummet ett perspektiv och ett djup. De är abstrakta men kan associera till hav, vass, gräs och vind. De fyra mobila skärmväggarna skall upplevas som tavlor ute i rummen. Varje skärm har en unik färg och en unik bild och ger möjlighet att enkelt prientera sig i rummet.

KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL MONO CHAMBER, SOLNA

The artistic vision of Mårtensson was to create images that, like windows, open up into another world. The art work consists of four art pieces mounted on room dividers, and five works that are placed along the wall in the corridor that runs through the department. In the pictures/paintings, Martensson has chosen to work with the elements of water, wind and earth, The images are abstract but can be associated with sea, reeds, grass and wind. They apear like islands in the room and give the room perspective and depth. The four mobile room dividers bring out the paintings in the room.