CONSULTING

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

KONSULTTJÄNSTER

Vi har ofta uppdrag sträcker sig bortom själva formgivningen. Det är förtroendeuppdrag, föreläsningar, som sakkunniga, undervisning, juryuppdrag m.m. Ibland kommer vi in och tittar på lösningar och lägger upp strategier för andra företag. Det kan gälla designstrategi, designmanagment, sortimentsutveckling, produktutveckling, projektledning. Att bygga ett varumärke kring ett producerande designföretag.

Uppdragsgivare vi har arbetat med: Konstfack, Iris Hantverk, Soft Toys, Kronan, Kunskapslyftet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Iggesund Paperboard, Sveriges Designers m.fl

 

CONSULTANCY

We often mission extends beyond the actual design. It is trust, lectures, as experts, teaching, jury assignments, etc. Sometimes we look at the solutions and strategy for other companies. It may be a design strategy, design managment, range development, product development, project management.

Clients we've worked with: Konstfack College of Arts, Craft and Design, Iris Hantverk, Soft Toys, Kronan, Kunskapslyftet, Board Handicraft Council, Iggesund Paperboard, Swedish Designers Organisation, etc.

 

2006 anlitade Iris Hantverk Margot Barolo som sortimentssamordnare, produktutvecklare och designer. Samarbetet blev långvarigt och ledde bland annat till att Barolo ansvarade för att ta fram nytt infomaterial tillsammans med fotografen Carl Bengtsson och den grafiska formgivaren Johan Resele.

 

De tog också fram ny textil och andra produkter med illustrationer av Hans Samuelsson, grafisk formgivare.