COMMISSIONS

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

DESIGN

Stor del av vår verksamhet handlar om att formgivning. Oftast på uppdrag från producenter. Många av våra uppdragsgivare har vi arbetat med i många år. Men det är inte alltid det handlar om att formge en hel produkt, det kan ibland vara att gå in och ändra delar eller att färgsätta nya kollektioner. En hel del av det vi har formgivit har uppmärksammats fått nomineringar och priser. Vår styrka tror vi ligger i omsorgen kring varje föremål och förmågan att sätta oss in i varje företags själ. Vår vill att våra produkter ska finnas och hålla länge.

 

KONSULTTJÄNSTER

Vi har också ofta uppdrag sträcker sig bortom själva formgivningen. Det är förtroendeuppdrag, föreläsningar, som sakkunniga, undervisning, juryuppdrag m.m. Ibland kommer vi in och tittar på lösningar och lägger upp strategier för andra företag. Det kan gälla designstrategi, designmanagment, sortimentsutveckling, produktutveckling, projektledning. Uppdragsgivare vi har arbetat med: Konstfack, Iris Hantverk, Soft Toys, Kronan, Kunskapslyftet, Iggesund Paperboard, Sveriges Designers, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, m.fl

 

DESIGN

Large part of our business is all about design. Usually on behalf of producers. Many of our clients we have worked with for many years. But it is not always it's about designing a great product, it can sometimes be to go in and change parts or coloring the new collections. A lot of what we have designed have been recognized with nominations and awards. Our strength lies we believe in caring about each subject and the ability to put ourselves in every company's mind. We want our products to be and to last.

 

CONSULTANCY

We also often mandate extends beyond the actual design. It is trust, lectures, as experts , teaching, jury assignments, etc. Sometimes we'll go in and look at the solutions and set strategy for other companies. It may be a design strategy, design managment, product development, product development, project management.

Some clients we 've worked with: Royal College of Arts Craft and Design, Iris Hantverk, Soft Toys, Kronan, Kunskapslyftet, Iggesund Paperboard, the Association Svedish Designer

KUNDER / CLIENTS:

STATENS KONSTRÅD

SVENSKT TENN

IRIS HANTVERK

KLÄSSBOLS LINNEVÄVERI

RÖRSTRAND

HÖGANÄS KERAMIK

ECOPHON

ENGMO DUN

KRONAN

KA ALMGRENS

SIDENVÄVERI & MUSEUM

BSWEDEN

BAMFORD

LUDVIG SVENSSON

KONSTFACK

PONPON

GÄVLE LANDSTING

IKEA

m.fl.