BRA PROJECT

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

THE BRA PROJECT

En stor del av Barolo/Mårtensson's arbete består i att hitta sätt att bygga med textil. Skulptera med befintliga tekniker och material. 2008 ställde de ut projektet Bra Collection som bestod av objekt byggda enbart i material man annars hittar i underkläder; tyger, hyskor och hakar, skenor. Sytt enligt konfektionens alla regler. Objekten speglar det vi annars döljer under kläder - det som omformar och skulpterar våra kroppar.

 

Barolo/Mårtensson are driven by of finding ways to build in textiles. Sculpting with existing techiques and materials. 2008 put the project out Bra Collection, which consisted of items made ​​only in the material you would normally find in underwear; fabrics, hooks, splints. The items reflect we otherwise conceal under clothing - that reshapes and sculpts our bodies.