DAGKIRURGIN

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

"THE NATURE AND IT'S EMBOIDED CULTURE"

DAGKIRURGIN - Gestaltningsuppdrag på dagkirurgin, Gävle Sjukhus

 

2013 fick Barolo/Mårtensson uppdraget av Gävle Landsting att gestaltapersonalens matsal, konferensrum och korridor, samt de väntrum för patienterna där de inväntade operation. Vi skulle jobba med framförallt fönster partier.

 

DAGKIRURGIN - Public art at the day surgery departement; Gävle Hospital

Gävle SjukhusIn 2013 Barolo/Mårtensson received an artistic assignment by the Gävle County to create several artistic pieaces for the windows at the Gävle Hospital.